Är ert företag rätt försäkrat?

Vårt primära mål är att våra kunder ska vara rätt försäkrade så att de vet vilka risker de själva står samt vilka som är försäkrade om en skada skulle inträffa.

 

 

Salvatore Sak arbetar med skadeförsäkringar för företag avseende:

-egendom och avbrott

-produkt- och verksamhetsansvar

-ansvar för ren förmögenhetsskada t ex VD-/Styrelseansvar, konsultansvar mm

-varutransporter

-fordon och vagnparker

-cyber/databrott

-personal, exempelvis tjänsteresa, sjukavbrott

-byggentreprenader. Garantier, t ex fullgörande- och garantitidsgarantier vid större projekt

-fastigheter. Fullvärdeskalkyler utförs på t ex industribyggnader.

 

Genom att företräda våra kunder via fullmakt gentemot försäkringsbolagen utgör vi sålunda en enda kanal till de olika försäkringsgivarna, vilket underlättar för våra kunder.

 

 

 

 

 

Salvatore Sakförsäkringsförmedling AB

 

Orgnr. 556799-1533

 

F-skattebevis finns

 

Bankgiro nr 488-9424

 

Vi har Finansinspektionens tillstånd att distribuera försäkring inom samtliga skadeförsäkringsklasser

 

 

Kontaktperson:
Dan Silvander
Tel. 0708-45 82 86